grupa1

Cum pot să mă asigur că elevii ating competenţele specifice/ obiectivele de referinţă - la nivel optim din punct de vedere calitativ şi cantitativ ?

Probleme Solutii
copii neatenti captarea atenti
neintelegerea limbajului folosit asociere cu practica
refuzul de a participa activ la ore responsabilizarea elevului

Sabina, Marcela, Camelia, Mioara, Valentingr1