modulul8_gr1

a. Ce măsuri luaţi şi cum urmăriţi timpul petrecut de un elev la calculator pentru a garanta accesul egal al tuturor elevilor?
- lasam secvente egale de timp in indeplinirea sarcinilor
- urmarim in permanenta de le serverul principal ceea ce se intampla in timpul utilizarii computerelor
- supraveghem in permanenta activitatea prorusa
b. Ce reguli ale clasei veţi stabili, pentru a vă asigura că toţi elevii contribuie la un proiect, rămânând concentraţi pe sarcina de lucru şi lucrând productiv în timp ce folosesc calculatorull?
- toti elevii trebuie sa-si indeplineasca sarcinile utilizand tehnologia propusa
- fiecare elev sa respecte rolul pe care il are in cadrul grupei de lucru
- sa trateze cu seriozitate activitatile propuse
- fiecare respecta parerea celuilalt coleg
c. Ce proceduri adoptaţi, astfel încât elevii care au nevoie de sprijin să primească asistenţa necesară? Cum faceţi acest lucru, fără a întrerupe instruirea sau alte activităţi care se pot derula în clasă?
- se va acorda mai mult timp elevilor cu nevoi speciale de invatare
- se vor da explicatii suplimentare pentru acesti elevi
- se pot da sarcini cu grad diferit de dificultate